SLOVNÍK POJMOV

GSM, OCPP, PLC …? Revolo Power Vám to vysvetlí

Napriek skutočnosti (a možno práve preto), že nabíjanie elektromobilov je stále veľmi novým fenoménom, výrobcovia nabíjacích staníc často používajú rôzne výrazy pre takmer identické funkcie. Prijali sme výzvu demystifikovať túto mätúcu terminológiu. Nájdete tu vysvetlenia rôznych technických termínov a funkcií, s ktorými sa pravdepodobne stretnete pri výbere nabíjacej stanice, ktorú si plánujete kúpiť.

AC nabíjanie

Keď sa elektromobil nabíja striedavým prúdom, hovorí sa aj o striedavom nabíjaní. V tomto prípade musí palubná AC nabíjačka vozidla najskôr premeniť striedavý prúd na jednosmerný. V závislosti od nainštalovanej palubnej nabíjačky sa výkon striedavého nabíjania môže líšiť. Napríklad VW e-Golf sa nabíja iba 7,2 kW, zatiaľ čo Renault ZOE sa nabíja až 22 kW a je tak oveľa skôr pripravený opäť jazdiť. AC nabíjacie stanice sa väčšinou používajú doma alebo na poloverejných nabíjacích miestach.

BMS – systém správy batérií

Systém správy batérie je „mozog“ vysokonapäťovej batérie. Sleduje stavy článkov počas prevádzky a nabíjania.

Inteligentný systém správy batérie počas nabíjania komunikuje s wallboxom alebo nabíjacou stanicou. To optimalizuje nabíjací prúd pre čo najšetrnejšie nabíjanie a automaticky riadi nabíjanie. BMS dohliada na teplotu článkov a zabraňuje hlbokému vybitiu alebo prebitiu batérie.

Kalibrovaný merač energie

Všetky elektromery ktoré slúžia na účtovanie spotreby energie musia byť kalibrované. Smernica o meracích prístrojoch (MID) je európska smernica o elektromeroch. Elektromery v súlade s MID nemusia byť pred uvedením do prevádzky kalibrované.

Nabíjacia zástrčka

tiež známy ako konektor

V závislosti od elektromobilu a typu nabíjania (AC alebo DC) sa používajú rôzne nabíjacie káble a zástrčky. V zásade sa súčasti nabíjacieho kábla, ktorý je zasunutý do zásuvky automobilu, nazývajú nabíjací konektor. Nabíjacia zástrčka je druhý koniec nabíjacieho kábla v režime 3, ktorý sa zapája do zásuvky nabíjacej stanice, ak je k dispozícii. Ak nabíjate vozidlo striedavým prúdom, napr. doma, je bežnejšie pripojenie typu 1 alebo typu 2. Zástrčky CHAdeMO a zástrčky Combo1/Combo2 sa používajú hlavne na nabíjacích staniciach s jednosmerným prúdom.

Istič

Istič zabezpečuje, že prúd pretekajúci obvodom neprekročí úrovne povolené elektroinštaláciou. Prúd, ktorý je vyšší ako povolená úroveň, spustí istič (vypálenie poistky).

CPO – Operátor nabíjacieho bodu

Prevádzkovateľ nabíjacej stanice alebo CPO (Charge Point Operator) je zodpovedný za technickú údržbu, napájanie a prístup k svojej nabíjacej infraštruktúre. Autentifikáciu a platbu na nabíjacom bode zabezpečuje poskytovateľ služieb mobility (MSP), známy aj ako poskytovateľ roamingu. CPO však môže byť súčasne aj MsP.

DC nabíjanie

Pri nabíjaní jednosmerným prúdom sa prúd nabíja priamo do batérie. Drahý usmerňovač je inštalovaný v nabíjacej stanici alebo nabíjacom stĺpe. Tieto takzvané rýchlonabíjacie stanice umožňujú vysoký nabíjací výkon. V prípade Nissanu LEAF napríklad až 50 kW.

Ochrana proti zvyškovému prúdu DC

Na ochranu osôb sa používa ochrana proti zvyškovému prúdu jednosmerného prúdu. Nabíjacia stanica, podobne ako zásuvka, je miestom kontaktu medzi ľuďmi a okruhom. Tento bod musí byť chránený prúdovým chráničom (RCD). Naša domáca elektrická sieť je sieť striedavého prúdu (AC). Väčšina spotrebiteľov (napr. elektrické vozidlo) však jazdí na jednosmerný prúd. Môže sa teda stať, že sa v domácej sieti stretneme nielen so striedavými prúdmi, ale ojedinele aj s jednosmernými prúdmi. Účinná osobná ochrana musí odhaliť oboje. Dá sa to urobiť buď pomocou prúdového chrániča typu B alebo prúdového chrániča typu A-EV alebo – ak má nabíjacia stanica ochranu proti zvyškovému prúdu jednosmerného prúdu – postačuje aj lacný prúdový chránič typu A. Bez ochrany proti poruche jednosmerného prúdu v nabíjacej stanici by prúdový chránič typu A v prípade poruchy vypol príliš neskoro.

Stručne povedané: jednosmerné zvyškové prúdy môžu byť generované nabíjaním EV. Pri niektorých prúdových chráničoch môžu tieto poruchové prúdy spôsobiť, že tieto prúdové chrániče prestanú správne fungovať. Ochrana proti zvyškovému prúdu jednosmerného prúdu v nabíjacej stanici tomu zabraňuje.

Núdzový nabíjací kábel

Núdzový nabíjací kábel je nabíjací kábel do domácej zásuvky, ktorý je zvyčajne súčasťou elektrického auta. Technický termín je In-Cable Control and Protection Device (IC-CPD). IC-CPD monitoruje proces nabíjania v domácej zásuvke. Núdzový nabíjací kábel sa však tak nenazýva bezdôvodne: Je určený pre núdzové situácie, teda na občasné použitie, keď nie je k dispozícii iná možnosť nabíjania. Domáce zásuvky totiž často nie sú určené na vysoké nepretržité zaťaženie, ktoré vzniká pri nabíjaní elektromobilu.

Ethernet

tiež známy ako LAN, U/UTP, RJ45

Ako alternatívu k SIM karte je možné nabíjacie stanice pripojiť aj priamo k internetu na prenos dát cez LAN kábel. Často je jednoduchšie integrovať nabíjacie stanice s LAN pripojením do inteligentných domácich systémov ako tie so SIM kartou, pretože to znamená, že nabíjacia stanica je už súčasťou domácej siete a nevznikajú žiadne ďalšie náklady na mobilné dáta. Nabíjaciu stanicu však budete musieť pripojiť k vášmu internetovému smerovaču pomocou kábla LAN a možno budete musieť vykonať zmeny vo vašom firewalle.

GSM

tiež známy ako, SIM/GPRS/UMTS/LTE

Nabíjacia stanica má mobilný modem a je možné ju pripojiť na internet cez vloženú SIM kartu. V ideálnom prípade by ste si mali vopred skontrolovať, či máte mobilný príjem. TMH pripája SIM karty iba k roamingovým tarifám, ktoré automaticky vyberú najlepšiu mobilnú sieť.

Inteligentné nabíjacie stanice

Inteligentné nabíjacie stanice sú vybavené komunikačnou jednotkou, ktorá dokáže riadiť a monitorovať proces nabíjania (pre fakturáciu a pod.). To znamená, že môžete napríklad integrovať inteligentné nabíjacie stanice do vášho systému inteligentnej domácnosti, pripojiť ich k vašej fotovoltaickej elektrárni alebo využívať funkcie, ako je fakturačná služba. V súčasnosti používané komunikačné rozhrania zahŕňajú GSM, Ethernet, WLAN a sériové rozhrania ako RS485.

Kategória IP

Kategória IP (Ingress Protection) označuje podmienky prostredia, v ktorých je možné nabíjaciu stanicu používať. Väčšina nabíjacích staníc je vhodná na vonkajšie použitie. Prvé číslo udáva, do akej miery je nabíjacia stanica chránená pred cudzími predmetmi a kontaktom (napr. s náradím), zatiaľ čo druhé číslo predstavuje úroveň ochrany proti vode. Nabíjacie stanice, ktoré ponúkame, majú krytie IP 44 alebo IP 54.
Čo znamená IP 44? Nabíjacia stanica je chránená pred kontaktom s nástrojmi a pred vodivými predmetmi a cudzími telesami s priemerom > 1,0 mm. Je tiež chránený proti striekajúcej vode z akéhokoľvek smeru.
Čo znamená IP 54? Nabíjacia stanica je plne odolná voči dotyku a chránená proti usadzovaniu prachu vo svojom vnútri. Je tiež odolný voči striekajúcej vode z akéhokoľvek smeru.

Správa záťaže

Manažment záťaže znamená prevádzku viacerých nabíjacích staníc s obmedzenou kapacitou pripojenia. Ak je súčet záťaží pripojených ku všetkým nabíjacím staniciam (napr. štyri nabíjacie stanice, každá s nabíjacím výkonom 22 kW = pripojená záťaž 88 kW) väčší ako celková kapacita pripojenia (napr. 43 kW), potom je potrebné zabezpečiť že elektromobily na štyroch nabíjacích staniciach nevyužívajú súčasne celých 22 kW výkonu. V opačnom prípade dôjde k prepáleniu poistky alebo v horšom prípade k prehriatiu napájacieho kábla. Najbežnejšie systémy riadenia záťaže majú rôzne spôsoby rozpoznania a prevencie preťaženia:
1. Známe systémy riadenia záťaže zisťujú preťaženie priamym meraním buď skutočného výkonu alebo počtu pripojených elektromobilov.
2. Preťaženiu sa zabráni jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) Dostupný nabíjací výkon sa zníži pre všetky nabíjacie stanice a napr. všetky nabíjajú 16 A.
b) Počet elektromobilov, ktoré je možné nabíjať súčasne, je obmedzený, napr. autá sa nabíjajú až do nabitia batérií.
c) Používa sa kombinácia týchto dvoch stratégií, napr. keď sa jeden elektromobil musí nabíjať rýchlejšie ako druhý.

MID

MID (Measurement Instruments Directive) je európska smernica pre elektromery. Elektromery vyhovujúce MID nemusia byť pred uvedením do prevádzky kalibrované.

Elektromery MID možno použiť na účtovanie elektriny s presnosťou na kilowatthodinu

Modbus

Tento systém umožňuje bezproblémovú integráciu elektrických áut do existujúcich systémov energetického manažmentu budov. Prostredníctvom Modbus TCP,  prijíma systém nabíjania a správy energie informácie o tom, koľko energie je k dispozícii pre všetky nabíjacie body, prevádza ich do OCPP a týmto spôsobom dynamicky upravuje výkon nabíjania pripojených elektrických vozidiel. Systém energetického manažmentu budovy flexibilne reaguje na všetkých ostatných spotrebiteľov, ktorých je potrebné okrem nabíjacej infraštruktúry zohľadniť.

Monitorovanie

Ide o monitorovanie a vyhodnocovanie nabíjacích procesov na nabíjacích staniciach. Prostredníctvom webového rozhrania, ktoré je dostupné odkiaľkoľvek, môžu CPO kedykoľvek zobraziť všetky relevantné informácie o nabíjacej infraštruktúre, napr. stav nabíjacích bodov, profil napájania alebo aktuálne odoberaný výkon.

Komunikácia OCPP

OCPP (Open Charge Point Protocol) je otvorený komunikačný štandard publikovaný Open Charge Alliance. OCPP riadi komunikáciu medzi nabíjacou stanicou a back-end systémom so zameraním na monitorovanie a fakturáciu. OCPP verzia 2.0 tiež zahŕňa riadenie procesu nabíjania v súlade s ISO 15118.

Jazda jedným pedálom

Pri jazde na jeden pedál je tu stále „plynový“ pedál a brzdový pedál. V niektorých e-autách je však badateľné spomalenie, akonáhle zdvihnete nohu z (pravého) takzvaného e-pedálu. Ak to použijete šikovne, takmer ušetríte brzdu. Používa sa len v núdzových situáciách, keď je potrebné prudké brzdenie.

Verejné nabíjanie / poloverejné nabíjanie

Verejné nabíjanie elektromobilov znamená nabíjanie na voľne dostupnej nabíjacej stanici. Tu môžu vodiči kedykoľvek zapojiť nabíjací kábel a začať nabíjať.

Na druhej strane poloverejné nabíjacie miesta sú na súkromnom pozemku. Zvyčajne sú prístupné len určitým skupinám užívateľov alebo na obmedzený čas (napr. na parkoviskách supermarketov, v podzemných garážach nákupných centier, na nádvorí stanice atď.).

Rekuperácia

Rekuperácia (z latinského recuperare = zotaviť sa) je proces premeny energie uvoľnenej pri brzdení vozidla s elektromotorom späť na elektrickú energiu. Najmä v mestskej premávke so stop-and-go môže mať rekuperácia pozitívny vplyv na spotrebu elektrickej energie. V elektromobiloch dokáže technológia rekuperácie energie znížiť spotrebu elektriny až o 20 percent.

Zariadenie na zvyškový prúd

tiež známy ako prúdový chránič, RCD, RCCB

Prúdový chránič, skrátene RCD, sa používa na ochranu ľudí pred úrazom elektrickým prúdom. Pre nabíjanie elektromobilov bol špecifikovaný vyhradený RCD – RCD typ A EV s DC detekciou, čo je oveľa dostupnejšie riešenie ako RCD typ B, ktorý sa inak vyžaduje. Všetky naše nabíjacie stanice už obsahujú integrovaný prúdový chránič RCD typ B. Potrebné je iba dokúpiť lacnejší prúdový chránič RCD typ A

RFID

Na ochranu nabíjacej stanice pred prístupom tretích strán môžete použiť RFID. Vodiči elektromobilov sa môžu pri pripájaní k nabíjacej stanici identifikovať pomocou RFID karty. Proces nabíjania sa začne až po overení používateľa. Funkcie RFID ponúkané rôznymi výrobcami sa líšia v spôsobe, akým overujú používateľov, koľko používateľov je možné overiť a či je možné používateľské údaje spravovať prostredníctvom aplikácie alebo iného systému.

RS485

tiež známy ako sériové rozhranie

Niektoré nabíjacie stanice je možné ovládať a monitorovať lokálne cez sériové rozhranie. Môžete si napríklad nastaviť nabíjací výkon z počítača cez USB adaptér alebo použiť prídavné zariadenie na správu záťaže.

V2G

„Vehicle to Grid“ znamená, že elektrické auto funguje ako dočasné úložisko batérie. Batéria vozidla vracia uloženú energiu do elektrickej siete v čase zvýšenej potreby energie.

Wallbox

nazývaná aj nástenná nabíjacia stanica

Wallbox je nástenná nabíjacia stanica pre elektrické vozidlá. Wallbox správne nainštalovaný elektrikárom umožňuje bezpečné a pohodlné nabíjanie doma. Wallbox komunikuje s elektromobilom. Elektrina tečie len vtedy, keď je všetko správne pripojené. Vďaka tomu je proces nabíjania rýchly a bezpečný. Všetky naše Wallboxy majú tiež integrované bezpečnostné prvky (napr. ochranu proti poruchovému prúdu DC, RCD) a ponúkajú komunikačné, riadiace alebo monitorovacie funkcie. Wallboxy ponúkajú vyšší nabíjací výkon ako bežné domáce zásuvky (až 22 kW).

WLAN

tiež známy ako Wi-Fi

Nabíjaciu stanicu môžete integrovať do domácej siete cez WLAN, pokiaľ nie je príliš ďaleko od vášho routera. Aj v tomto prípade možno budete musieť zmeniť bránu firewall na bezdrôtovom smerovači.