Firemné a fleetové vozidlá

Firmy a hotely patria k miestam, kde si vodiči najčastejšie dobíjajú svoje elektromobily. Získajte konkurenčnú výhodu a ponúknite svojím zamestnancom alebo zákazníkom pridanú hodnotu.

Nabíjacou stanicou získate:

 • nových, prémiových zákazníkov
 • zvýšite povedomie o svojej značke, hoteli
 • podporíte svoj environmentálny záujem
 • konkurenčnú výhodu
 • pridanú hodnotu pre svojich zákazníkov
 • dodatočné príjmy

Vodiči elektromobilov si vyberajú hotely podľa toho, či ponúkajú nabíjacie stanice. Zvýšte si povedomie o svojej prevádzke či hoteli a ponúknite svojim zákazníkom pridanú hodnotu. Navyše tým získate konkurenčnú výhodu. Elektromobilita je moderným trendom a vyjadruje zdravý životný štýl, vďaka čomu oslovíte nie len vodičov elektromobilov.

Ponúkame široké možnosti využitia nabíjacích staníc. Môžete ich poskytovať zadarmo ako pridanú hodnotu zákazníkom a zamestnancov, prípadne ich môžete mať spoplatnené, sprístupniť nabíjaciu stanicu len vybraným vodičom, alebo všetkým, bez rozdielu. Pomôžeme Vám nájsť a sprevádzkovať to najlepšie možné riešenie.

private_charging

Súkromné nabíjacie stanice

V prípade ak chcete nabíjanie elektromobilov sprístupniť iba obmedzenému množstvu ľudí – zákazníkom, alebo zamestnancom – môžete si nabíjaciu stanicu nastaviť ako súkromnú.

public_charging

Verejné nabíjanie stanice

Pokiaľ plánujete využívať Vašu nabíjaciu stanicu pre širokú verejnosť, môžete ju nastaviť ako verejnú. Získate tým zverejnenie Vášho nabíjacieho miesta v mapách verejnej siete a väčší počet zákazníkov.

full_care

Komplexné služby

Ak sa nechcete zaťažovať správou nabíjacej stanice, zabezpečíme pre Vás komplexnú správu a starostlivosť o nabíjacie stanice, faktúracie zákazníkom, pripojenie do medzinárodných nabíjacích sieti a omnoho viac.

VÝHODY PRE FIRMY A HOTELY

Hotely a firmy sú po domácnostiach miesta s najčastejšie využívanými nabíjacími stanicami. Buďte s nami o krok v pred a ponúknite svojím zákazníkom, zamestnancom alebo partnerom možnosť nabitia svojho elektromobilu.

FIRMY

BONUS PRE PARTNEROV

Zabezpečíte svojim pracovným partnerom
nabitie ich elektrických vozidiel

NÁSKOK PRED KONKURENCIOU

Buďte o krok vpred pred konkurenciou
a kráčajte s trendom

ZLEPŠITE SI IMAGE ZNAČKY

a podporíte životné
prostredie

HOTELY

BONUS PRE ZÁKAZNÍKOV

Ponúknite svojím zákazníkom
pridanú hodnotu k ubytovaniu

NOVÝ ZÁKAZNÍCI

Získajte si nových
prémiových zákazníkov

DODATOČNÝ PRÍJEM

V prípade ak spoplatníte
nabíjaciu stanicu

FLOTILA ELEKTRICKÝCH VOZIDIEL

 • Nabíjať kedykoľvek podľa potreby
 • Riadiť nabíjanie flotily elektrického vozového parku
 • Poznať a kontrolovať všetky náklady a spotrebu každej nabíjacej stanice vo Vašej sieti
 • Priradiť náklady a spotrebu jednotlivým vodičom/vozidlám
 • Prístup k údajom, ich analýzu a optimalizáciu

V prípade záujmu nás kontaktuje a radi Vám navrhneme najvýhodnejšie riešenie.