Mýty vs Fakty

Environmentálna záťaž

Elektromobily zakúpené v Európe dnes počas svojej niekoľkoročnej životnosti vypúšťajú podstatne menej CO 2 ako bežné autá. Výroba elektromobilov však spočiatku vytvára podstatne viac skleníkových plynov ako vozidlá so spaľovacím motorom, keďže na výrobu batériových článkov a ťažbu základných materiálov je potrebná dodatočná energia. Elektromobil musí túto klimatickú nevýhodu najskôr kompenzovať. Čo sa jej podľa viacerých štúdií darí už dnes.

Neustále zlepšovanie klimatickej rovnováhy

Podľa IFEU – Inštitútu pre výskum energie a životného prostredia majú elektromobily lepšiu bilanciu skleníkových plynov ako spaľovacie motory vo všetkých rôznych scenároch využitia, v niektorých prípadoch dokonca už po niekoľkých desiatkach tisíc kilometrov a po 150 000 kilometroch v najhoršom prípade. Štúdia Výskumného centra pre energetickú ekonomiku potvrdzuje, že elektromobil s 30 kWh batériou má po dojazde tesne pod 50 000 km lepšiu energetickú bilanciu ako porovnateľné benzínové auto.

Klimatická rovnováha sa dokonca neustále zlepšuje – s pokračujúcim rozširovaním obnoviteľných zdrojov energie. Výpočty Federálnej agentúry pre životné prostredie ukazujú: Elektromobil, ktorý je novo zaregistrovaný, spôsobí počas svojho životného cyklu o 32 percent menej emisií CO 2 ako moderný diesel. V porovnaní s benzínovým autom je to dokonca 40 percent.

Je možná úplná klimatická neutralita

Ak sa pri výrobe a procese nabíjania použijú iba obnoviteľné energie, je možné, že elektromobily dokonca dosiahnu úplnú klimatickú neutralitu – čo je nemysliteľné pre vozidlá poháňané fosílnymi palivami, ktoré počas jazdy vypúšťajú okolo 100 gramov CO 2 každý kilometer. Tesla napríklad tvrdí, že jej Gigafactory už vyrába väčšinu svojich batérií pomocou obnoviteľných energií, zatiaľ čo Volkswagen a Mercedes-Benz vo svojich závodoch vyrábajú aj CO 2 neutrálne elektromobily. Mnoho ďalších výrobcov už oznámilo zámer dobehnúť zameškané.

Menej škodlivín, menej znečistenia

Meracie stanice kvality ovzdušia na frekventovaných cestách niekedy ukazujú zreteľné prekročenie limitných hodnôt oxidov dusíka a pevných častíc. Trpia tým predovšetkým obyvatelia, chodci a cyklisti. Ale aj ľudia sediaci v autách sú ovplyvnení zlým okolitým vzduchom v dôsledku prívodu vonkajšieho vzduchu.

Elektromobily na druhej strane nemajú výfuk. Na ceste sú lokálne bez emisií, okrem emisií jemného prachu z oderu pneumatík a bŕzd, ktoré spôsobujú všetky vozidlá. Pri elektromobiloch je však odieranie bŕzd oveľa menšie ako pri spaľovacích motoroch, pretože elektromotor pri spomaľovaní brzdí spolu s autom. Táto energia sa využíva na dobíjanie batérie (rekuperácia). To chráni aj brzdy elektromobilu a preto sa menej opotrebúvajú. Takže tam, kde sú znečisťujúce látky vo veľkej miere zodpovedné za škodlivé znečistenie ovzdušia, teda v rušných centrách miest, sú elektromobily veľkým plusom. Pomáhajú zlepšovať kvalitu lokálneho ovzdušia. Celkovo môžu elektromobily znížiť znečistenie cestnej premávky asi o 40 percent. To predstavuje desať percent celkových emisií pevných častíc.

Je pravdou, že pri výrobe trakčného prúdu vznikajú aj znečisťujúce látky ovzdušia, z ktorých dobrých 40 percent v súčasnosti pripadá na fosílne palivá. To však nemá za následok obzvlášť vysoké emisie pevných častíc alebo oxidov dusíka, pretože uhoľné elektrárne disponujú modernou technológiou čistenia výfukových plynov.

Späť na zoznam