FAQ: ODPOVEDE NA OTÁZKY

Nájdete tu odpovede na najčastejšie otázky ohľadom nabíjacích staníc Webasto; ich výhod, montáže, použitia, ovládania, starostlivosti a mnoho ďalších informácií o vzdialenom ovládaní cez mobil, kompatibilných meračoch elektrickej energie, dynamickej správe záťaže a príslušenstve. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok, ktoré nenájdete zodpovedané v tejto sekcií, nám neváhajte napísať na info@revolopower.sk. Odpoveď dostanete v priebehu pár hodín.

WEBASTO PURE

Webasto Pure má nasledujúce výhody:

Nastaviteľný výkon od 3,7 kW do 22 kW
Voliteľná dĺžka kábla 4,5 m alebo 7 m s konektorom typu 2
Rýchlejšie a spoľahlivejšie nabíjanie v porovnaní s nabíjaním pomocou štandardnej domácej zásuvky
Aktuálny prevádzkový stav rozpoznateľný pomocou LED pásu
Kontrola prístupu s univerzálnym zámkovým mechanizmom
Jednoduchá montáž a spustenie
Vysoká kvalita „Made in Germany“

Webasto Pure dokáže nabíjať vozidlá s konektorom typu 2 podľa normy EN 62196-2. Konektor typu 2 spĺňa všetky štandardy EU.

S Webasto Pure je možné naraz nabíjať len jedno vozidlo.

V zásade sa varianty líšia v ich nabíjacej kapacite a rozsahu inštalácie. Okrem toho sú k nabíjacej stanici pripevnené rôzne nabíjacie káble, ktoré zodpovedajú kapacite nabíjania. Pri variante 22 kW si inštalácia vyžaduje okrem iného vyššie hodnoty poistiek a väčší prierez napájacieho kábla. Pokiaľ ide o elektrickú sieť aj tu existujú rozdiely. Väčšina prevádzkovateľov distribučnej siete vyžaduje iba oznámenie o inštalácii nabíjacej stanice s výkonom 11 kW, zatiaľ čo nabíjacia stanica s výkonom 22 kW navyše vyžaduje schválenie. Zmeny v kvalite siete znamenajú, že tu existujú regionálne rozdiely medzi jednotlivými prevádzkovateľmi.

Nabíjaciu stanicu čistite iba suchou handričkou. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, vosk ani rozpúšťadlá. V prípade potreby môžete kábel utrieť navlhčenou froté utierkou.

Všetky potrebné dokumenty k nabíjacej stanici nájdete priamo na stránke konkrétneho produktu v ľavej časti v sekcií: Dokumenty na stiahnutie

WEBASTO NEXT

Webasto Next ponúka nasledujúce výhody:

– Nastaviteľný nabíjací výkon až do 22 kW, voliteľná dĺžka kábla 4,5 m alebo 7 m s konektorom typu 2
– Digitálna správa nabíjacích staníc cez backend Webasto ChargeConnect (prístup cez portál a aplikáciu)
– Vždy online vďaka nepretržitému prenosu údajov z wallboxu v reálnom čase do Webasto ChargeConnect
– Autentifikácia na nabíjacej stanici pomocou funkcie Scan & Charge a pomocou aplikácie Webasto ChargeConnect
– Integrácia do systémov energetického manažmentu (EMS) cez Modbus TCP
– Lokálna dynamická správa záťaže (samostatná) *dostupná od 2. štvrťroku 2022 prostredníctvom online aktualizácie
– Integrovaný merací modul pre záznam procesov nabíjania a sledovanie spotreby energie
– Pravidelné online aktualizácie
– Šikovný dizajn produktu s pohodlným zavesením kábla a zásuvkou
– Úspora nákladov počas inštalácie vďaka integrovanej ochrane proti poruchovému prúdu DC
– Stabilita siete zabezpečená prevádzkovateľom siete prostredníctvom prijímača signálu HDO
– Užívateľsky prívetivá konfigurácia cez WLAN hotspot a aplikáciu Webasto Charger Setup pre inštalačné techniky
– Vysoká kvalita spracovania „Made in Germany“

Kontrola prístupu Scan & Charge vám umožňuje rozhodnúť, kto môže skutočne nabíjať na vašej nabíjačke Webasto Next. Používateľ nabíjacej stanice sa autentifikuje pomocou funkcie Scan & Charge, kde používateľ naskenuje QR kód na nabíjacej stanici pomocou aplikácie Webasto ChargeConnect, wallbox rozpozná autorizáciu používateľa a spustí sa proces nabíjania. V aplikácii Webasto ChargeConnect je možné zaregistrovať a spravovať ľubovoľný počet používateľov pre Webasto Next.

Poznámka: Skenovanie a nabíjanie funguje výlučne s aplikáciou Webasto ChargeConnect.

Dva predkonfigurované QR kódy sú súčasťou dodávky Webasto Next. Jeden by mal byť vždy uchovávaný kvôli bezpečnosti. V prípade, že používateľ potrebuje použiť záložný QR kód, je potrebné vytvoriť kópiu.

Zoznam kompatibilných systémov riadenia energie (EMS) bude k dispozícii v 2. štvrťroku 2022. Medzi EMS a wallboxom by mal byť nainštalovaný router alebo DHCP switch. Systémy EMS zvyčajne vyžadujú dodatočný externý merač; o kompatibilné merače je potrebné požiadať priamo cez poskytovateľa EMS.

Zoznam kompatibilných výrobcov bude zverejnený od 2. štvrťroku 2022.

Áno, s kompatibilným externým systémom energetického manažmentu (HEMS) môže Webasto Next nabíjať pomocou FV, ktoré túto funkciu podporujú. Ak je wallbox pripojený k elektrickej sieti jednou fázou, prepínanie fáz nie je potrebné. To umožňuje nabiť 1,3 kW až 7,4 kW FV energie do auta; tento výkon je zvyčajne dostatočný pre domáce FV systémy. Zoznam kompatibilných výrobcov bude zverejnený od 2. štvrťroku 2022.

Na úplné a rozumné používanie Webasto Next so všetkými funkciami je potrebné sieťové pripojenie. V opačnom prípade je nabíjanie možné len bez overenia („bezplatné nabíjanie“, t. j. žiadne skenovanie a nabíjanie). Najmä v oblastiach, kde je pripojenie k bezdrôtovej sieti nestabilné, bránené alebo technicky nemožné, napr. v podzemných parkoviskách sa odporúča káblové pripojenie.

Webasto Next bude mať integrovaný dynamický manažment záťaže (samostatný) od 2. štvrťroka 2022. Samostatný znamená, že aktuálna dostupná intenzita prúdu v budove sa zaznamenáva prostredníctvom externého merača a odosiela sa do wallboxu. Wallbox zaisťuje, že nie je prekročená maximálna dostupná intenzita prúdu budovy. Webasto Next pritom dynamicky prispôsobuje svoj výkon. Webasto Next nemôže komunikovať priamo s inými nabíjacími stanicami Webasto Next.

Nie, Webasto Next je vždy pripojené k Webasto ChargeConnect. Napriek tomu bude v budúcnosti stanovená kompatibilita s backendmi tretích strán. Hneď ako budú k dispozícii, poskytneme vám zoznam kompatibilných backendových riešení.

Webasto Next sa vždy dodáva predkonfigurovaný. K dispozícii je inštalačná podporná aplikácia (Webasto Charger Setup App), ktorá poskytuje kvalifikovanému elektrikárovi podporu pri konfigurácii.

Nastavenia možno pohodlne meniť prostredníctvom aplikácie Webasto Charger Setup App. Prípadne bude k dispozícii integrované konfiguračné rozhranie od 2. štvrťroka 2022, ku ktorému je možné pristupovať cez IP adresu (LAN alebo WLAN hotspot).

Súčasťou balenia je nabíjačka Webasto Next s káblom v definovanej dĺžke (4,5 a 7 metrov), QR kódy, montážna výbava, vŕtacia šablóna a návod na použitie.

WEBASTO UNITE

Webasto Unite ponúka nasledujúce výhody:

– Voliteľná kapacita nabíjania až do 22kW
– Nabíjacia zástrčka (typ 2) s krytkou na nabíjací kábel
– Digitálna správa a diaľkové ovládanie pomocou Webasto ChargeConnect (prístup cez portál a aplikáciu)
– Vždy online 24/7 vďaka nepretržitému prenosu dát z wallboxu v reálnom čase do Webasto ChargeConnect
– Autentifikácia pomocou technológie RFID alebo cez aplikáciu Webasto ChargeConnect
– Rozhranie pre integráciu Energy Management System (EMS) cez Modbus TCP**
– Integrované riadenie nabíjania (local load management)* až pre 32 nabíjacích staníc
– Integrovaný MID elektromer umožňuje fakturáciu a rozúčtovanie nabíjacích služieb
– Displej elektromera pre rýchlu kontrolu hodnôt
– Robustný, vysoko kvalitný kryt spĺňajúci štandardy kvality a bezpečnosti Webasto
– Úspora nákladov pri inštalácii vďaka ochrane proti reziduálnemu prúdu DC
– Zabezpečenie stability siete pomocou vzdialeného prístupu prevádzkovateľa siete
– Užívateľsky príjemná konfigurácia pomocou hotspotu Wifi a aplikácie Webasto Charger Setup alebo konfiguračného rozhrania pre inštalačné firmy

Pomocou Webasto Unite je možné autorizovať užívateľov na použitie nabíjacej stanice. Je to možné pomocou technológie RFID alebo cez Webasto ChargeConnect. Týmto spôsobom je tiež možné hlásiť a analyzovať údaje o nabíjaní, pretože nabíjacie relácie sú priradené používateľovi, ktorý autorizuje túto reláciu nabíjania.

Dva predkonfigurované QR kódy sú súčasťou dodávky Webasto Next. Jeden by mal byť vždy uchovávaný kvôli bezpečnosti. V prípade, že používateľ potrebuje použiť záložný QR kód, je potrebné vytvoriť kópiu.

Zoznam kompatibilných systémov energetického manažmentu (EMS) je k dispozícii na stránke produktu v sekcií Dokumenty na stiahnutie. Systémy energetického manažmentu zvyčajne vyžadujú dodatočný externý merač. O kompatibilné merače je potrebné požiadať priamo cez poskytovateľa EMS.

Zoznam kompatibility systémov pre riadenie energie je dostupný na našej internetovej stránke.

Áno, s kompatibilným externým systémom riadenia energie (HEMS), ktorý podporuje túto funkciu, môže Webasto Unite nabíjať prebytky fotovoltaiky. Ak je wallbox pripojený k elektrickej sieti jednou fázou, prepínanie fáz nie je potrebné. To umožňuje nabiť 1,3kW až 7,4 kW FV energie do auta; tento výkon je zvyčajne dostatočný pre domáce FV systémy.

Webasto Unite má integrované dynamické riadenie záťaže (samostatný režim a klastrový režim). Samostatný znamená, že aktuálna dostupná intenzita prúdu budovy sa zaznamenáva prostredníctvom externého merača a odosiela sa do wallboxu. Wallbox zaisťuje, že sa neprekročí maximálna dostupná prúdová intenzita budovy. Webasto Unite pritom dynamicky prispôsobuje svoj výkon. V režime klastra platí rovnaký princíp, ale jeden nástenný wallbox funguje ako rozbočovač ovládajúci až 32 satelitných wallboxov, aby sa zabezpečilo, že klaster neprekročí maximálnu dostupnú intenzitu prúdu budovy.

Webasto Unite sa vždy dodáva vopred nakonfigurované. K dispozícii je inštalačná podporná aplikácia (Webasto Charger Setup), ktorá poskytuje kvalifikovanú podporu elektrikárovi pri konfigurácii.

Nastavenia možno pohodlne meniť prostredníctvom aplikácie Webasto Charger Setup. Alternatívne je k dispozícii integrované konfiguračné rozhranie, ku ktorému je možné pristupovať cez IP adresu (LAN alebo WLAN hotspot).

Webasto Unite má štandardnú záruku 24 mesiacov.

Sieťové pripojenie je potrebné na využitie plného potenciálu a všetkých funkcií Webasto Unite. Ak nie je k dispozícii sieťové pripojenie, je možné účtovať bez autentifikácie („bezplatné nabíjanie“) alebo s lokálne registrovanými RFID autentifikátormi. Najmä v oblastiach, kde je pripojenie k bezdrôtovej sieti nestabilné, rušené alebo technicky nemožné, napr. v podzemných parkoviskách sa odporúča káblové pripojenie. Webasto Unite dokáže uložiť až 1000 nabíjacích relácií, ak sa preruší sieťové pripojenie.

Súčasťou dodania je nabíjačka Webasto Unite, 1x RFID užívateľská karta, montážne vybavenie, vŕtacia šablóna a návod na použitie.

Všetky potrebné dokumenty k nabíjacej stanici nájdete priamo na stránke konkrétneho produktu v ľavej časti v sekcií: Dokumenty na stiahnutie

WEBASTO CHARGE CONNECT

Webasto ChargeConnect je backend Webasto na správu a prevádzku nabíjacích staníc Webasto.

Počas procesu inštalácie a konfigurácie sa Webasto ChargeConnect aktivuje automaticky. Aplikáciu Webasto ChargeConnect si môžete stiahnuť zadarmo v AppStore alebo Google PlayStore. Ak chcete využiť plný potenciál Webasto ChargeConnect, musíte si vytvoriť účet. Zaregistrujte svoju nabíjačku a začnite spravovať svoje nabíjacie relácie na diaľku.

Webasto ChargeConnect má nasledujúce výhody:

 • 24/7 stav všetkých nabíjacích bodov v reálnom čase
 • Flexibilná správa používateľských oprávnení
 • Údržba a diaľková diagnostika pre bezproblémovú prevádzku
 • Diaľkové ovládanie cez aplikáciu, napr. spustenie a zastavenie nabíjania
 • Podrobný prehľad o ukončených nabíjacích procesoch (história nabíjania)
 • Komplexné monitorovacie funkcie
 • Pravidelné aktualizácie s novými funkciami pre aplikáciu a portál
 • Používanie a správa na rôznych úrovniach používateľov v závislosti od autorizácie

V aplikácii Webasto ChargeConnect App môžete spravovať svoje nabíjacie body, spustiť/zastaviť nabíjacie relácie a zobraziť a exportovať najnovšie nabíjacie relácie. Nové funkcie sú neustále aktualizované.

Prostredníctvom portálu Webasto ChargeConnect môžete spravovať svoje nabíjacie body, spustiť/zastaviť nabíjacie relácie a zobraziť najnovšie nabíjacie relácie. Okrem toho vás podporuje pri prevádzke Vašej nabíjacej infraštruktúry v prostredí B2B, napr. umožňuje novým používateľom vstup do Vašej nabíjacej infraštruktúry a umožňuje vám získať rozšírenú diagnostiku Vašich nabíjačiek.

V budúcnosti bude stanovená kompatibilita s backendmi tretích strán. Hneď ako budú k dispozícii, poskytneme vám zoznam kompatibilných backendových riešení.

Používanie aplikácie a prístup k sade funkcií je pre koncových zákazníkov bezplatné.

Webasto pracuje na tejto službe. Webasto ChargeConnect bude schopný zvládnuť komunikáciu OCPP 2.0.x v Q3 2022. Táto aktualizácia bude oficiálne oznámená.

Webasto ChargeConnect možno použiť v 4 rôznych používateľských rolách:

 • Rezidencia pre koncového používateľa: Ako koncový používateľ v domácnosti vlastníte nabíjaciu stanicu. Ostatným používateľom môžete povoliť nabíjanie na vašej nabíjacej stanici a plne spravovať váš nabíjací bod prostredníctvom aplikácie a portálu.
 • Komerčný koncový používateľ: Ako komerčný koncový používateľ nevlastníte nabíjaciu stanicu, ale získavate oprávnenie na prístup k inému nabíjaciemu bodu. Prostredníctvom aplikácie máte prístup k schválenej nabíjacej stanici a môžete využívať všetky základné funkcie.
 • Správca stránky: Ako správca stránky máte všetky práva individuálne spravovať celú infraštruktúru nabíjania na lokalite a vytvárať účty pre koncových používateľov.
 • Správca zákazníka: Ako správca zákazníka máte všetky práva na individuálnu správu celej infraštruktúry nabíjania na viacerých miestach a na vytváranie účtov pre správcov stránok a koncových používateľov.

Webasto ChargeConnect je kompatibilný s Webasto Next (všetky varianty), s Webasto Live variantom: 5110360C, 5110361C, 5110263C, 5110359C a Webasto Unite

WEBASTO CHARGE CONNECT APP

Aplikácia Webasto ChargeConnect App je dokonalá mobilná aplikácia na vzdialenú správu nabíjacej stanice Webasto. Priamo cez mobilnú aplikáciu môžete pristupovať ku všetkým aktuálnym a predchádzajúcim nabíjacím reláciám, spúšťať a zastavovať ich digitálne a autorizovať iných používateľov na nabíjací bod. Po bezplatnej jednorazovej registrácii môžete využívať širokú škálu funkcií a využívať pravidelné aktualizácie aplikácie.

S aplikáciou Webasto ChargeConnect App môžete využívať nasledujúce funkcie:

 • Spustenie a zastavenie nabíjania
 • Stav aktuálneho nabíjania v reálnom čase
 • Zdieľanie Wallboxu s ostatnými používateľmi
 • Podrobný prehľad dokončených nabíjacích relácií
 • Export všetkých údajov o nabíjaní
 • Rezervácia nabíjacej stanice
 • Správa užívateľov

Používanie aplikácie Webasto ChargeConnect App je intuitívne a na ďalšie kroky ste navedený. Pokiaľ si však nebudete vedieť dať rady, všetky kroky nájdete v našej používateľskej príručke. Okrem toho môžete nájsť rýchleho sprievodcu štartom aj v aplikácii.

Aplikácia Webasto ChargeConnect je vytvorená pre iOS a Android, takže Webasto ChargeConnect môžete ľahko nájsť v App Store a Google Play Store.

PRÍSLUŠENSTVO

Súčasťou dodávky je stojan, kryt, návod na inštaláciu a súprava skrutiek na pripevnenie uzemňovacieho pripojenia a nabíjacej stanice.

S našimi masívnymi stojanmi Webasto Stand Solo a Duo ponúkame stojany na nabíjacie stanice s jednostranným alebo obojstranným použitím. Čierny stojan Webasto Stand Slim je vyrobený pre montáž jednej nabíjacej stanice, ideálny pre domáce použitie.

Stojan Webasto ponúka otvory bez ostrých hrán, ktoré bránia poškodeniu káblov. Okrem toho sa dosiahne vysoká úroveň bezpečnosti prostredníctvom uzemnenia a vysokej odolnosti proti korózii

Všetky stojany Webasto sú vhodné pre Webasto Pure, Webasto Next and Webasto Live.

Stojan je vhodný na montáž na betónový základ. Presné montážne kroky a poznámky nájdete v priloženom návode na inštaláciu

Nie, bezpečnostné požiadavky znamenajú, že nie je dovolené používať adaptér.

Na nabíjacích staniciach Webasto môžu byť namontované iba originálne náhradné diely Webasto. Chceli by sme zdôrazniť, že kábel musí byť vždy vymenený kvalifikovaným elektrikárom.
V prípade, že vymeníte kábel Webasto za kábel iného výrobcu, alebo ak ho nenahradí kvalifikovaný elektrikár, spoločnosť Webasto nepreberá žiadnu zodpovednosť za následné škody. V takom prípade nie je možné voči spoločnosti Webasto uplatniť nároky na záruku. Rovnako nie je dovolené používať adaptér.

REVOLO s.r.o.
Spoľahlivý partner a autorizovaný predajca nabíjacích staníc Webasto